Projekt - Rozwijamy kompetencje kluczowe - Oficjalna strona Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim
im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej
Przejdź do treści
Projekt "Rozwijamy kompetencje kluczowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim"


Projekt „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych
w Gminie Gryfów Śląski”

Do 18 września 2020r trwa nabór uzupełniający na zajęcia w ramach projektu
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej


1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wśród uczniów

- 1gr. Zajęcia wyrównawcze  z języka angielskiego
- 1gr. Zajęcia  z języka angielskiego „język angielski i my"
- 1 gr.„Zabawy matematyczne"
- 2gr.matematyka
- 1gr Zabawy z komputerem
- 1gr.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów


2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu

- 1gr. „Świat wokół nas” zajęcia z przyrody poprzez eksperyment  
- 1gr. „Badamy i doświadczamy"
- 1gr. „Młodzi odkrywcy"  


3. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

- 1gr.zajęcia logopedyczne  
- 2gr. zajęcia terapii pedagogicznej

Zajęcia będą realizowane od września do czerwca 2021r. według ustalonych harmonogramów. Informacje można uzyskać u nauczycieli prowadzących zajęcia lub u koordynatora projektu.

Koordynator projektu Alicja Kuźniarz


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa: 10 Edukacja; Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ.Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim, ul. Uczniowska 11, 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI, tel./fax. (+48) 75 781 32 69, e-mail: sp2gryfow@gmail.com lub sp2gryfow@v-net.pl
Wróć do spisu treści