Rekrutacja do klasy pierwszej - Oficjalna strona Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim
im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej
Przejdź do treści
Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/23


Zapisy i rekrutacja do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim
na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim  informuje,
od 01.03.2022 r. do 11.03.2022 r.  trwa rekrutacja do klasy I uczniów z obwodu szkoły na rok szkolny 2022/2023

Wnioski kandydatów spoza obwodu,  w przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane w terminie od 04.04.2022 r. do 08.04.2022 r.

Pakiet dokumentów do wypełnienia można odebrać w sekretariacie szkoły, pobrać ze strony internetowej www.sp2.gryfow.pl lub odebrać w Publicznym Przedszkolu na ul. Młyńskiej 8 w Gryfowie Śląskim.                           

Preferowane sposoby dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:

• za pomocą poczty elektronicznej na adres: sp2gryfow@gmail.com
• do skrzynki pocztowej umieszczonej przy budynku głównym szkoły na ulicy Uczniowskiej 11.
• Dokumenty można składać także osobiście w sekretariacie szkoły (od poniedziałku-do piątku 8:00 - 15:00). W takim przypadku należy pamiętać o dezynfekcji dłoni oraz maseczce.

Informacja telefoniczna: 75 78 13 269


Komplet dokumentów do pobrania:

Dokumenty powinny być podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych
Pozostałe informacje w sprawie rekrutacji:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim, ul. Uczniowska 11, 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI, tel./fax. (+48) 75 781 32 69, e-mail: sp2gryfow@gmail.com lub sp2gryfow@v-net.pl
Wróć do spisu treści