Z życia szkoły [1] - Oficjalna strona Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim
im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej
Przejdź do treści
Z życia szkoły w roku szkolnym 2020/21

Bezpieczne ferie zimowe

W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja - 06.12.2020 r.
W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja. Dekoracje w wykonaniu pracowników naszej szkoły .20 listopada Światowy Dzień Praw Dziecka

(Kliknij na grafikę, aby obejrzeć powiększenie)


Zapraszam do obejrzenia zdjęć z pracami uczniów z okazji Narodowego Świąta Niepodległości.


Szkoła do Hymnu 2020
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim wzięła udział w akcji MEN   #SzkołaDoHymnu". Celem było zaśpiewanie ,,Mazurka Dąbrowskiego” bezpośrednio przed Narodowym Świętem Niepodległości, we wtorek - 10 listopada o godzinie 11:11. W ten sposób  włączyliśmy się we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy"

Przedstawiamy zaśpiewanie hymnu w formie on-line uczennic klasy II a : Julii Góralskiej, Julii Kozdrowskiej, Gabrieli Kwapiszewskiej, Leny Strzelekiej.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za piękne przygotowanie i przesłanie nagrań.
Hymn Polski śpiewają:Julia Góralska, Julia Kozdrowska, Gabriela Kwapiszewska, Lena Strzeleka.


Szkolne Dyktando Patriotyczne 2020
Społeczność Szkoły Podstawowej nr  2 w Gryfowie Śląskim w szczególny sposób pielęgnuje wartości patriotyczne. Cenne są dla młodzieży spotkania z Kombatantami i Sybirakami, podczas których mogą poznać żywą historię Polski i usłyszeć relacje naocznych świadków – obrońców naszego kraju.

Ważna jest pamięć o przeszłości i uczniowie o tym wiedzą, że nie można zapomnieć o tych, którzy odeszli, walcząc o wolność.
I choć znaleźliśmy się w zupełnie innej szkolnej rzeczywistości, nie było w szkole Kombatantów i Sybiraków, to uczciliśmy pamięć o nich i o innych, którzy budowali niepodległą Polskę.

W przeddzień obchodów Narodowego Święta Niepodległości wszyscy uczniowie napisali po raz kolejny, zgodnie z tradycją, która jest z nami od roku 2018, czyli od 100 - rocznicy uchwalenia przez Polskę niepodległości, III SZKOLNE DYKTANDO PATRIOTYCZNE. Po raz pierwszy wzięli w nim udział uczniowie klasy 4a, którzy musieli zmierzyć się nie tylko ze znajomością różnych zasad pisowni, hymnu, symbolami narodowymi, ale również z pewnymi ograniczeniami i zmienioną formą pracy, ponieważ po raz pierwszy dyktando odbyło się w wersji on - line. Nie sprawiło to jednak dzieciom żadnego problemu i doskonale sobie z tym poradziły.

Starsi, już wprawieni w boju uczniowie, musieli pamiętać o pisowni wyrazów, wyrażeń: żmudnie, wirtuoz, pięćsetlecie, mąż stanu, hart ducha, niestrudzenie orędował...

Tego dyktanda nie mogło dzisiaj zabraknąć. Zapraszamy na krótką relację fotograficzną.
- mgr Elżbieta Demidow


Szkoła pamięta 2020
Nauczanie na odległość - pańdziernik 2020 r.
Od poniedziałku, 26.10.2020 r. w klasach IV - VIII ruszyły zajęcia w trybie nauczania na odległość. Przygotowania do nauki zdalnej trwały już we wrześniu 2020 r.
 
Gdy wybiła godzina "0", od pierwszego dnia podjęliśmy niełatwe wyzwanie nauczania na odległość, przy pomocy platformy Google Classroom i komunikatora Meet.
 
 
Nauczyciele naszej szkoły mają bezpośredni kontakt z uczniami, widzą się i słyszą, a lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji.
 
 
Zapraszam do obejrzenia pierwszych zdjęć poświęconych e - learningowi w naszej szkole.


Piszemy "Listy dla Ziemi"
W ramach działań ekologicznych, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie: „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2020”.

Uczniowie z klas starszych i młodszych  na specjalnych kartkach pisali listy, skierowane do różnych odbiorców, uwzględniając  w nich problemy Naszej Planety. Klasy IV-VI opisywali problemy Ziemi, proponując różnorodne działania związane z jej ochroną. Klasy I-III wyrażali swoje ekologiczne propozycje pracą plastyczną i pisemną. Wszystkie listy były bardzo ciekawe, pełne empatii dla naszej planety.

Zgodnie z wymogami konkursu, tylko jedna praca mogła reprezentować Szkołę. Spośród uczniów, którzy wzięli udział w konkursie, Szkolne Jury wyłoniło pracę Sary Karaczun uczennicy klasy 4. Jej praca została  wysłana w formie skanu na Ogólnopolski Konkurs  „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2020”. Swoje listy uczniowie prezentowali kolegom i koleżankom  na różnych  zajęciach w klasach.

Końcowym  zadaniem jest  przekazanie ich  dorosłym (rodzicom, dziadkom,…..) i wspólne z nimi realizowanie zadeklarowanych  przez autorów działań.

Dbajmy wszyscy o naszą  Ziemię.
- mgr Agnieszka Burbul
-  mgr Alicja Celejowska


"W zdrowym ciele - zdrowy duch!"
W środę 21.10.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim podsumowaliśmy projekt działań prozdrowotnych „Dbamy o zdrowie”.  Celem projektu było: rozbudzanie zainteresowań uczniów tematyką zdrowia, przybliżenie tematyki koronawirusa Covid-19 – dostosowanej do wieku dzieci, promocja zasad zdrowego stylu życia, na które składają się: dbałość zdrowie, higiena osobista, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, wytworzenie nawyków zdrowego odżywiania, dbanie o czystość otoczenia.

Wszystkie klasy od kilku tygodni poznawały tajniki dbania o własne zdrowie oraz zdrowie najbliższych, wykonując różnorodne działania. Oglądano filmy, prezentacje, ilustracje, wystawy  oraz przedstawienie. Śpiewano piosenki, układano rymowanki, hasła, zagadki, rebusy. Poznawano właściwości zdrowotne warzyw i owoców. Najmłodsi  uczniowie wykonywali prace plastyczne, starsi plakaty, którymi ozdobiono aulę, która w tym dniu była pięknie udekorowana zgodnie z tematyką projektu.

Podsumowując miesięczne działania  zorganizowano spotkanie z Panią pielęgniarką, która przekazała uczniom, jak dbać o  zdrowie, a Pan wuefista przeprowadził w klasach starszych pogadankę – „Sport to zdrowie”.       Wszyscy uczniowie z nauczycielami aktywnie włączyli się w działania prozdrowotne, które przebiegały w zgodnej z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19.

Dziękujemy Pani Dyrektor Annie Pląskowskiej, Pani pedagog wychowawcom  i uczniom,  nauczycielom,  pracownikom szkoły oraz rodzicom za zaangażowanie w realizację projektu.

Szczególne podziękowanie kierujemy dla TOYOTA BOSHOKU POLAND za wsparcie rzeczowe  i finansowe szkoły.

Dbajmy o swoje zdrowie! Życzymy wszystkim zdrowia w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii.

Organizatorki: mgr Elżbieta Kilarska, mgr Alicja Celejowska


Klasy III, IV, V i VII wzięły udział w akcji "Sprzątania Świata"
Z dużą satysfakcją informuję o kolejnych klasach, które wzięły udział w akcji "Sprzątania Świata"

Klasy III, IV, V i VII ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim z dużym zaangażowaniem porządkowały teren wokół szkoły. Tworzyły plakaty promujące „Sprzątanie Świata” Uczestniczyły w pogadankach na których przedstawiono propozycje działań na rzecz czystego środowiska i najbliższego otoczenia.
 
Uczniowie klasy III w ramach akcji Sprzątanie Świata w formie plastycznej, pracując w grupach, przedstawili problem zanieczyszczenia naszej planety. Wstępem do wykonania plakatów była pogadanka na temat problemu zanieczyszczenia Ziemi oraz głównych celów akcji, czyli budowania  świadomości, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.
Zapraszam do obejrzenia zdjęć.
- mgr  Danuta Sieradzka
- mgr Marzanna Krawiec
- mgr Marta Pleszkun    
- mgr Alicja Celejowska


Nagrody w konkursie "DLA LASU, DLA LUDZI - PSZCZELA RODZINA"
Na zdjęciu nagrodzeni: Julia Kozdrowska, Gabriela Kwapiszewska, Maja Obłodecka, Lena Mierzyńska.

W miesiącu maju, pomimo utrudnień ze względu na ogłoszony stan epidemiologiczny związany z COVID-19 i wprowadzonym w szkołach zdalnym nauczaniem, pięcioro uczniów kl. I – II wzięło udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „DLA LASU, DLA LUDZI – PSZCZELA RODZINA”, którego głównym organizatorem było Nadleśnictwo Milicz.

Przedmiotem konkursu było przedstawienie w formie plastycznej owada zapylającego z rodziny pszczołowatych. W konkursie wzięli udział: Julia Kozdrowska, Gabriela Kwapiszewska, Lena Mierzyńska, Bruno Kowalonek i Maja Obłodecka. Dnia 9 października uzyskaliśmy informację o rozstrzygnięciu konkursu.

W I etapie z Nadleśnictwa Lwówek Śląski jedynie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie i wszyscy zostali przez Nadleśnictwo nagrodzeni. Ponadto troje z nich – Julia Kozdrowska, Lena Mierzyńska i Maja Obłodecka zostało wyróżnionych i nagrodzonych za udział na etapie finału przez Nadleśnictwo Milicz.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, a Nadleśnictwu Lwówek Śląski dziękujemy za przekazanie wspaniałych nagród.
- mgr Danuta Sieradzka


W zdrowym ciele, zdrowy duch
„W zdrowym ciele zdrowy duch” – powiedział kiedyś rzymski poeta Juwenalis. W naszej szkole dbamy o zdrowie, o czym przekonują uczniowie klasy VI B.
 
Od dwóch tygodni intensywnie współpracowali, żeby dziś zakończyć projekt, którego motywem przewodnim jest właśnie zdrowie, jakże ważne w naszym życiu.
 
Efekty ich działań można zobaczyć na zdjęciach.
- mgr Elżbieta Demidow

W związku z zaostrzeniem przepisów sanitarnych na ternie całego kraju, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim wprowadza na terenie szkoły następujące zmiany do PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 od dnia 12.10.2020 r.

Dzieci na teren szkoły wchodzą w maseczkach. Obowiązek zakrywania nosa i ust obowiązuje w przestrzeniach wspólnych (korytarze, toalety) oraz na boiskach szkolnych. Zapis ten dotyczy  uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
 
Proszę o zastosowanie się do powyższych przepisów.
 
 Aneks nr 2 do procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID 19 - pdf   

Akcja Sprzątanie Świata w klasie drugiej
Uczniowie klasy 2 przyłączyli się do 27 AKCJI : ,,SPRZĄTANIE ŚWIATA. Zgodnie z hasłem tegorocznej akcji ,,Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję " przedstawili swoim młodszym i starszym kolegom,, Historię pięciu butelek". Butelek, które bardzo często zostawiamy w lesie podczas pikników, biwaków.

Drugoklasiści z wielkim zaangażowaniem wcielili się w swoje role. W bardzo wymowny sposób ukazali jakie są konsekwencje takiego postępowania. Widzowie z wielkim zainteresowaniem obejrzeli nasze przedstawienie. Aktorów nagrodzili gromkimi brawami.
- mgr Agnieszka Gumieniak


Dzień chłopca w drugiej klasie
W tym dniu szczególnym - września trzydziestego.
Witamy serdecznie chłopaka każdego.
Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń. Innych przyjemności już nawet nie zliczę!

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu rodziny czy życiu szkoły. Równie ważne jest więc Święto Chłopców, które obchodziliśmy 30 września.

Dzień był wyjątkowy dla wszystkich z klasy 2. Z racji  święta dziewczynki złożyły chłopcom najlepsze życzenia. Każdy dziecko otrzymało piękne upominki ufundowane przez rodziców. Cały dzień upłynął wesoło i radośnie.
- mgr Agnieszka Gumieniak


Sprzątanie Świata - Polska 2020 r.
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim, przyłączyli się do 27. AKCJI: „SPRZĄTANIE ŚWIATA”. Wraz z wychowawcami zorganizowali różnorodne formy, podkreślając dbałość o czystość Planety.

Klasa 1A – obejrzała bajkę edukacyjną – „Ekologiczny dom”. Klasa 1 B - Zgodnie z hasłem tegorocznej akcji „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”  obejrzała film edukacyjny o segregacji odpadów. Uczniowie uczyli się  je prawidłowo przygotować do segregacji  i wrzucać do odpowiednich pojemników. Pierwszoklasiści dowiedzieli się,  że butelki plastikowe i kartoniki po sokach i mleku należy wrzucać do żółtego pojemnika na plastik.

Przed pozbyciem się tych odpadów należy  odkręcić  zakrętki, następnie ścisnąć tak,(rękami lub stopami) aby były płaskie. W tej postaci zajmują w pojemniku mniej miejsca i zmieści się ich więcej. Po odpowiednim przygotowaniu butelek i kartoników dzieci  wrzuciły je do żółtego pojemnika na plastik. Olbrzymim zdziwieniem  było, że kartoniki  należy wrzucać do plastiku. Otóż TAK…., ponieważ nie są one wykonane z papieru, jak nam się wydaje, a od wewnątrz są wyścielone specjalną folią. Odpady z papieru  dzieci wrzucały je do niebieskiego pojemnika, a szkło do zielonego. Ponadto klasa 1B promuje  i zachęca wszystkich do zrezygnowania z foliówek i używania w czasie zakupów torebek wielorazowego użytku np. z materiału.

Aby zmniejszyć ilość odpadów można  im również nadać drugie życie np. w pudełeczkach plastikowych możemy przechowywać różne rzeczy. Klasa 2 przygotowuje przedstawienie, które wkrótce obejrzymy. Uczniowie klasy 3 w ramach akcji Sprzątanie Świata w formie plastycznej, pracując w grupach, przedstawili problem zanieczyszczenia naszej planety.

Wstępem do wykonania plakatów była pogadanka na temat problemu zanieczyszczenia Ziemi oraz głównych celów akcji, czyli budowanie  świadomości, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

Klasa 4 i 5 na godzinie wychowawczej wspólnie wykonała plakat promujący akcję "Sprzątanie świata". Uczniowie również przedstawiali swoje propozycje działań na rzecz czystego środowiska i najbliższego otoczenia. Klasa 6 i 7 porządkowała teren wokół szkoły. Wszyscy uczniowie pracowali z ogromnym zaangażowaniem. Efektem tych działań są plakaty i gazetki szkolne, ukazujące problem zanieczyszczenia Ziemi, posprzątane tereny wokół szkoły, jak również bardzo ważne nabyte umiejętności prawidłowej segregacji i gospodarowania odpadami.

Ponadto przypominamy, że w szkole trwa zbiórka zakrętek na cele charytatywne i zużytych baterii. Odpowiedzialne za przebieg akcji nauczycielki przyrody, geografii i biologii: mgr Agnieszka Burbul i mgr Alicja Celejowska.


Spotkanie integracyjno - okolicznościowe klasy VIb
Dnia 30.09.2020 r.  odbyło się spotkanie integracyjno - okolicznościowe klasy VI B.

Podczas pobytu w gryfowskiej restauracji, uczniowie wraz z p. mgr Elżbietą Demidow posilali się pyszną pizzą. Po zjedzeniu pizzy, do restauracji dotarł do tort urodzinowy dla Bartka i Kornela.

Chłopaki, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin...

Zapraszam do obejrzenia zdjęć.


Dzień Chłopca 2020
Z okazji tego dnia niezwykłego życzymy Wam, Chłopcy, wszystkiego najlepszego: humoru radosnego i aby codziennie spotkało Was coś magicznego i uśmiechu pogodnego na każdy moment życia.
Wszystkiego Najcudowniejszego dla małych, a przede wszystkim dla DUŻYCH CHŁOPAKÓW
życzą Dziewczyny z SP2


Jak w bezpieczny sposób zachowywać się w różnych sytuacjach życiowych?
Dnia 25 września 2020 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły z klas I-III, mieli okazję spotkać się z policjantem aspirantem panem Rafałem Polowym. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem słuchali o tym, jak w bezpieczny sposób zachowywać się w różnych sytuacjach: na drodze, w szkole i w domu.

Nasz dzielnicowy opowiadał o bezpiecznej drodze do szkoły (zarówno pieszo, jak też autobusem szkolnym). Wyjaśniał, jak zachować się, gdy dzieci pozostają same w domu, a także przestrzegał o zachowaniu ostrożności podczas korzystania z internetu i telefonów komórkowych. Dzieci wykonywały także scenki, w których pokazywały bezpieczną pozycję w przypadku ataku agresywnego psa.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu i zadawali gościowi ciekawe pytania dotyczące jego codziennej pracy. Dzieci otrzymały drobne upominki – odblaski, ulotki.
Klasa 1a przygotowała i wręczyła laurki z podziękowaniem za spotkanie.

Było bardzo ciekawie i wesoło. DZIĘKUJEMY.
- mgr Elżbieta Demidow


Warsztaty profilaktyczne „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”
W dniach 18 i 21 września 2020 r. uczniowie klas IV - VII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”, które prowadzone są cyklicznie, każdego roku przez p. Krzysztofa Matusiaka - terapeutę,  specjalistę do spraw uzależnień.

W bardzo przystępnej i ciekawej formie, z wykorzystaniem pomocy multimedialnych, dzieci zapoznają się z problemami uzależnień od różnorodnych substancji psychoaktywnych, a także od internetu i telefonów komórkowych. Poruszane są także problemy cyberprzemocy i agresji rówieśniczej. Uczniowie mają możliwość aktywnego udziału w zajęciach, wyrażania swojej opinii i prowadzenia rozmów na tematy związane z treścią zajęć, które oceniają bardzo pozytywnie.


Wycieczka do hodowli Alpak w Proszówce
Czwartkowy pochmurny poranek 17 września 2020r, dla uczniów klasy 2 był bardzo radosny. Ten dzień rozpoczęli od ciekawych zajęć, prowadzonych przez p. Justynę Michałek, która zajmuje się hodowlą alpaków w Proszówce. Dzieci miały okazję przyjrzeć się jak wygląda praca przy tych zwierzętach, zdobyć informacje na temat jakie korzyści ma człowiek z ich hodowli.

Niesamowitą atrakcją okazał się spacer z alpakami oraz karmienie tych przesympatycznych zwierząt. Bardzo dziękujemy za ciekawe zajęcia, które dostarczyły wiele radości, uśmiechów i zadowolenia.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć.
- mgr Agnieszka Gumieniak


Sprzątanie Świata 2020.
Akcję "Sprzątanie Świata 2020" w naszej szkole rozpoczęła przy  pięknej pogodzie, ogromnym zaangażowaniu klasa VI B wraz z wychowawcą.
 Wkrótce uczniowie przystąpią rownież do napisania "Listów do Ziemi",  więc będą realizować zagadnienia o ekologii bardziej literacko.
Zachęcamy innych, posprzątajmy Polskę wzdłuż i wszerz.
- mgr Elżbieta Demidow


Projekt "Rozwijamy kompetencje kluczowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim" - nabór na zajęcia.
Projekt „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych
w Gminie Gryfów Śląski”

Do 18 września 2020r trwa nabór uzupełniający na zajęcia w ramach projektu
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej


1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wśród uczniów

- 1gr. Zajęcia wyrównawcze  z języka angielskiego
- 1gr. Zajęcia  z języka angielskiego „język angielski i my"
- 1 gr.„Zabawy matematyczne"
- 2gr.matematyka
- 1gr Zabawy z komputerem
- 1gr.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów


2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu

- 1gr. „Świat wokół nas” zajęcia z przyrody poprzez eksperyment  
- 1gr. „Badamy i doświadczamy"
- 1gr. „Młodzi odkrywcy"  


3. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

- 1gr.zajęcia logopedyczne  
- 2gr. zajęcia terapii pedagogicznej

Zajęcia będą realizowane od września do czerwca 2021r. według ustalonych harmonogramów. Informacje można uzyskać u nauczycieli prowadzących zajęcia lub u koordynatora projektu.

Koordynator projektu Alicja Kuźniarz


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa: 10 Edukacja; Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ.UWAGA - ZEBRANIA RODZICÓW!
UWAGA RODZICE !!!
10 września 2020r. o godzinie 16.30 w Szkole Podstawowej nr 2 im.  Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim odbędą się spotkania  rodziców z wychowawcami klas. O godzinie 17.30 w sali nr 1 zapraszamy na  zebranie trójek klasowych.
Do zobaczenia w czwartek.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21
Dzisiaj, 1 września 2020 r. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim zainaugurowali nowy rok szkolny 2020/2021 inaczej niż w poprzednich latach. Od jutra czeka nas szkolna, mam nadzieję, że wspaniała, rzeczywistość.
Życzę zarówno uczniom, jak i nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, aby ten rok  szkolny przebiegał bezpiecznie i udało się go zakończyć stacjonarnie 25 czerwca 2021 roku.
🙂😉    Wszystkiego Najpiękniejszego - Dyrektor Szkoły - Anna Pląskowska
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim, ul. Uczniowska 11, 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI, tel./fax. (+48) 75 781 32 69, e-mail: sp2gryfow@gmail.com lub sp2gryfow@v-net.pl
Wróć do spisu treści