Slide Background

Zapisy i rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim na rok szkolny 2023/2024

            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim informuje, iż od 01.02.2023r. do 15.02.2023r. trwa rekrutacja do klasy I uczniów z obwodu szkoły na rok szkolny 2023/2024. Wnioski kandydatów spoza obwodu, w przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane w terminie od 13.03.2023r. do 17.03.2023r.

Pakiet dokumentów do wypełnienia można odebrać w sekretariacie szkoły, pobrać ze strony internetowej www.sp2.gryfow.pl lub odebrać w Publicznym Przedszkolu na ul. Młyńskiej 8 w Gryfowie Śląskim.

Preferowane sposoby dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:

 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: sp2gryfow@gmail.com z tytułem
  wiadomości „ZGŁOSZENIE – KLASA 1”
 • do skrzynki pocztowej umieszczonej przy budynku głównym szkoły na ulicy
  Uczniowskiej 11.
 • Dokumenty można składać także osobiście w sekretariacie szkoły (od poniedziałku-do piątku 8:00 – 14:00).

Informacja telefoniczna: 75 78 13 269.

Komplet dokumentów:

 1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim.
 2. Klauzula Informacyjna dla celów rekrutacji.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek ogólny).
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek Facebook).
 5. Oświadczenie w przypadku braku możliwości uzyskania podpisu jednego z rodziców/opiekunów prawnych dokumentów na potrzeby rekrutacji.
 6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym.
 7. Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do szkoły.

Dokumenty powinny być podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

 

 

 

 

/-/mgr Anna Pląskowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

w Gryfowie Śląskim