Slide Background

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 możliwe są konsultacje z psychologiem, Panią Eweliną Natalią Świątkiewicz.
Odbywają się one w każdą środę, w godzinach 8:00 – 16:00.
W szczególnych przypadkach spotkanie może być również przeprowadzone po godzinie 12:00, jednakże musi zostać ono wcześniej indywidualnie umówione. Konsultacje kierowane są do uczniów szkoły, ale także do rodziców.
Formy spotkań z dziećmi mogą przybierać postać grupową (zajęcia profilaktyczne) lub indywidualną. Ta druga wymaga jednak pisemnej zgody rodzica, którą najlepiej przekazać wychowawcy.
Podczas wizyt dziecko, jak i rodzic, mogą uzyskać wsparcie emocjonalne, rzetelne informacje odnoście problemu, z którym przychodzą oraz form oddziaływania na niego.
W celu usprawnienia bezpośredniej komunikacji z psychologiem istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem 753070054.