Slide Background

KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024 MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 28.08.2023r. DO 08.09.2023r. w następujący sposób:

  • w sekretariacie szkoły w godz. od 8:00 do 14:00
  • drogą elektroniczną w formie skanu na adres: sp2gryfow@gmail.com (w tytule prosimy o wpisanie: ZGŁOSZENIE NA ŚWIETLICĘ, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA)
  • kartę zgłoszenia można również umieścić w skrzynce podawczej

 

GODZINY OBECNOŚCI DZIECKA W ŚWIETLICY BĘDZIE MOŻNA UZUPEŁNIĆ PO ROZPOCZĘCIU ZAJĘĆ, W CHWILI, GDY BĘDZIE JUŻ PODANY PLAN LEKCJI

 

DOTYCZY UCZNIÓW KLAS I-III  ORAZ UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH

 

Wnioski do pobrania: