Slide Background

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku szkolnym (klasy I – VIII) do udziału w Biegu Gryfitów 2023 dla dzieci. Zawody odbędą się 9 września w miejscu, gdzie znajdować się będzie meta biegu głównego – pod mostem w stronę Wieży, na zakolu rzeki Kwisy. Zapisy będą odbywać się w dniu zawodów w tym samym miejscu co biegi dziecięce, od godziny 9:15 do 10:00. Start biegów o godzinie 10:15.

Warunkiem uczestniczenia w biegu jest przekazanie organizatorom w dniu imprezy potwierdzonego przez rodziców/opiekunów oświadczenia o zgodzie na start, zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniu o stanie zdrowia. Taką zgodę należy odebrać do piątku od p. Anny Gajewskiej lub można ją samodzielnie pobrać ze strony internetowej naszej szkoły. Uczniowie biorący udział w biegu pozostają pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, a dla najlepszych w poszczególnych kategoriach będą dyplomy.

ZGODA NA UDZIAŁ W BIEGU GRYFITÓW     <——- POBIERZ TUTAJ

 

Regulamin i szczegółowe informacje dotyczące biegu :

Termin i miejsce:  

09.09.2023  początek godzina 10 10 plac Kwisonaliów – zakole Kwisy – Gryfów Śląski                                                    

Organizatorzy:

Gminny Szkolny Związek Sportowy,

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim

Kategorie wiekowe:

1.  Dziewczęta i chłopcy rocznik 2015- 2016 i młodsi klasy I i II

2. Dziewczęta i chłopcy rocznik 2013-2014 klasy III i IV

3. Dziewczęta i chłopcy rocznik 2011-2012 klasy V i VI

4. Dziewczęta i chłopcy rocznik 2009-2010 klasy VII i VIII

Dystanse:

1 kategoria wiekowa ok 0,3 km

2 kategoria wiekowa ok 0,3 km

3 kategoria wiekowa ok 0,5 km

4 kategoria wiekowa ok 0,5 km

Uczestnictwo:

W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z potwierdzonym przez rodziców/opiekunów oświadczeniem o zgodzie na start, zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniu o stanie zdrowia.

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby organizatora – GSZS w Gryfowie Śląskim.

Zapisy do biegów od godziny 9:15 do godziny 10:00 

Uczestników zawodów obowiązuje strój sportowy , zawodnicy biegają w obuwiu sportowym.

Zawody nie odbędą się w razie bardzo obfitych opadów deszczu.

Sposób rozgrywania konkurencji:

Zawodniczki i zawodnicy startować będą grupowo z kartami startowymi dostarczonymi przez organizatora. Do biegu zawodników i zawodniczki wypuszczał będzie starter po odliczaniu 3…2…1…start.

Organizator zastrzega sobie prawo rozstawienia kolejności na liście startowej poszczególnych zawodników i zawodniczki oraz interpretacji regulaminu.

Nagrody:

Za miejsca I-III dyplomy

Dla każdego uczestnika medale

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŚWIETNEJ ZABAWY!!!