Slide Background

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim wzięła udziału w Ogólnopolskiej akcji pn. „Sprzątamy dla Polski”. Wydarzenie organizowane było przez Stowarzyszenie „Dla Polski” i zostało objęte między innymi honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Celem akcji było:

  • przedstawienie roli i znaczenia młodego człowieka w całokształcie działalności na rzecz ochrony środowiska;
  • ukazanie skutków degradacji najbliższego środowiska;
  • uwrażliwianie na ochronę klimatu na Świecie
  • wychowanie w duchu miłości do przyrody;
  • dbałość o nasze lokalne środowisko.
  • wyrabianie wrażliwości na przejawy bezmyślnej działalności człowieka;
  • uwrażliwienie młodzieży na walory przyrody w najbliższym otoczeniu;
  • wykształcenie nawyku poszanowania każdej formy życia;

Wydarzenie miało miejsce we wtorek 4 października 2022 roku. Podczas akcji uczniowie pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia, w godzinach: 09:55- 14:20 (z przerwami) sprzątali teren Szkoły oraz:

ulice sąsiadujące z Placówką: (Lipową, Kolejową, Uczniowską, Szkolną), Park im. A. Mickiewicza przy ul. Kolejowej, Plac zabaw przy ul. Kolejowej, Plac zabaw przy ul. Sienkiewicza.

Dziękujemy Urzędowi Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim za pomoc w organizacji worków na śmieci oraz rękawiczek ochronnych oraz odbiór zgromadzonych odpadów.