Slide Background

12 października 2022r. w naszej szkole odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego. Swoje kandydatury zgłosiło ośmioro uczniów. Głosy oddali wszyscy obecni tego dnia uczniowie i nauczyciele. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja, w której składzie byli wybrani przedstawiciele klas IV-VIII. Po zliczeniu głosów, Pani Dyrektor – Anna Pląskowska oraz Pani Wicedyrektor – Alicja Kuźniarz, w czasie apelu, przedstawiły społeczności szkolnej wyniki. I tak – przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023 został Daniel Stecki z klasy VIII a, a jego zastępcą – Kaja Kaczerewska z klasy VIII a. Gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu nowych funkcji!