Slide Background

Nasza szkoła wzięła udział w wydarzeniu organizowanym przez Polską Akcję Humanitarną, angażując wszystkich uczniów w zajęcia edukacyjne mające na celu przybliżenie globalnego problemu dostępu do wody.