Slide Background
Dyrekcja i cała Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 serdecznie dziękuje za pomoc i zaangażowanie w akcję „Szkoły Pełne Talentów”. Dzięki szczodrości i ofiarności Państwa nasza placówka wzbogacona została w materiały i pomoce dydaktyczne. Pierwsze z nich już dotarły do naszej szkoły.
Pięknie dziękujemy 🥰