Slide Background


Zapisy i rekrutacja do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim
na rok szkolny 2022/2023
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim  informuje,
od 01.03.2022 r. do 11.03.2022 r.  trwa rekrutacja do klasy I uczniów z obwodu szkoły na rok szkolny 2022/2023
Wnioski kandydatów spoza obwodu,  w przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane w terminie od 04.04.2022 r. do 08.04.2022 r.
Pakiet dokumentów do wypełnienia można odebrać w sekretariacie szkoły, pobrać ze strony internetowej www.sp2.gryfow.pl lub odebrać w Publicznym Przedszkolu na ul. Młyńskiej 8 w Gryfowie Śląskim.
Preferowane sposoby dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:
• za pomocą poczty elektronicznej na adres: sp2gryfow@gmail.com
• do skrzynki pocztowej umieszczonej przy budynku głównym szkoły na ulicy Uczniowskiej 11.
• Dokumenty można składać także osobiście w sekretariacie szkoły (od poniedziałku-do piątku 8:00 – 15:00). W takim przypadku należy pamiętać o dezynfekcji dłoni oraz maseczce.
 
Informacja telefoniczna: 75 78 13 269
Komplet dokumentów do pobrania:
Dokumenty powinny być podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim
mgr Anna Pląskowska
Pozostałe informacje w sprawie rekrutacji: