Slide Background

Dnia 18.10.2022r. w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne w ramach programu
„Zielony rower 2022”, prowadzone przez pracowników z różnych nadleśnictw.
Udział w zajęciach wzięły klasy drugie, trzecie i piąta, wzbogacając wiedzę o przyrodzie, a szczególnie o lesie.

Klasy drugie uczestniczyły w zajęciach pt. „Obalamy leśne mity”. Dzieci poznały wiele ciekawych informacji na temat leśnych zwierząt oraz zachowania w lesie. Dowiedzieliśmy się, że nie wszystkie mity na temat zwierząt leśnych, które utarły się w społeczeństwie są prawdziwe. Poznaliśmy wiele ciekawostek, które zaowocują w przyszłości w czasie wizyt w lesie.  Uczniowie w czasie zajęć wykazali się dużą wiedzą na prezentowany temat.
Klasy trzecie miały zajęcie w terenie. Głównym celem było poznanie podstawowych gatunków zwierząt, roślin i pojęć związanych z lasem. Uczniowie wzbogacili słownictwo leśne: jeleń, byk, łania, sarna, koziołek ,koza, poroże, rogi, paśnik, brukiew, żołądź, lizawka, wataha, tropić, szyszka, igła. Potrafią odróżnić sarnę od jelenia, poroże od rogów, poznali podstawowe gatunki drzew iglastych. Zrozumieli, jak
rośnie poroże, a jak rogi oraz na czym polega dokarmianie zwierząt. Zajęcia ruchowe w terenie np. poszukiwanie poroży, czy przysmaków dla dzika uatrakcyjniły zajęcia.
W klasie piątej w trakcie lekcji dzieci rozpoznawały gatunki drzew na podstawie otrzymanych liści, następnie porównywały je ze zdjęciami na planszach. Leśnicy opowiadali o głównych celach gospodarki leśnej. Uczniowie pytali także o zwierzęta żyjące w naszych lasach, np. czy możemy spotkać wilka lub niedźwiedzia w okolicy.

Wszyscy uczniowie zaangażowali
się w zajęcia i wykazali dużą wiedzą. Na zakończenie wszyscy dostali na pamiątkę zabawny ołówek.