Slide Background

Uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielką Ochotniczej Straży Pożarnej w
Proszówce. Pani Kamila Zajączkowska odwiedziła uczniów ubrana w charakterystyczny strój strażacki.
Podczas spotkania w bardzo interesujący sposób opowiedziała o swojej pracy oraz przekazała wiele
cennych informacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a także w jakich okolicznościach
należy wezwać Straż Pożarną, przy okazji utrwalając numery alarmowe. Dzieci dowiedziały się również,
że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale też usuwają skutki wypadków samochodowych, pomagają w czasie
powodzi oraz sprzątają połamane przez wichury drzewa, a nawet ratują zwierzęta. Uczniowie poznali
sprzęt, jakim strażacy posługują się w codziennej pracy. Każde dziecko mogło przymierzyć hełm oraz
umundurowanie strażackie i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Dziękujemy Pani Strażak Kamili Zajączkowskiej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce za tak miłe
i pouczające spotkanie.