Slide Background

Gratulujemy uczniom klas 4, którzy wzięli udział w praktycznym egzaminie na kartę rowerową. Aby przystąpić do egzaminu praktycznego, musieli najpierw zdać egzamin teoretyczny. Uczniowie wykazali się znajomością przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz umiejętnością zastosowania tych zasad w praktyce. Niebawem otrzymają kartę rowerową, więc życzymy rozsądnej i bezpiecznej jazdy na rowerze.